pumpe za vodu - oprema - inžinjering

Najnovi proizvodi

Novoterm u ponudi poseduje i poznatu kopiju elektrokovinine petostepene pumpe. Ova pumpa ima znatno veći kapacitet u odnosu na akvamat.

Najrasprostranjenija pumpa u domaćinstvima je Sever-ov akvamat. Nakon prestanka proizvodnje, kao direktna zamena, pojavio se austrijski Novoterm koji je iskopirao pumpu 99%. U ponudi mogu da se nađu sledeće pumpe:

Jedan od načina snabdevanja zalivnih sistema, kao i najčešći način na našim prostojima, je snabdevanje vodom iz bušenih bunara pomoću dubinske potapajuće pumpe. Ove pumpe se često koriste pri snabdevanju domaćinstva kao i snabdevanju izmenjivača toplotne pumpe za grejanje.