pumpe za vodu - oprema - inženjering

Naš tim

Real Impeks tim sačinjava 18 stalno zaposlenih od kojih su:

  • 2 sa visokom stručnom spremom (Diplomirani inženjer Elektrotehnike, M.Sc. Mehatronike)
  • 3 sa višom stručnom spremom (Inženjer Elektrotehnike)
  • 2 administrativni radnik
  • 1 tehničar
  • 10 radnika elektro-mašinske i zanatske struke (KV i VKV, strugari, glodači i varilac) koji rade na poslovima demontaže, defektaže, servisnih popravki, montaže, puštanja u rad i održavanje elektromotornih pogona, pumpnih agregata i pumpnih sistema kao i premotavanju (viklovanju) elektromotora.