pumpe za vodu - oprema - inženjering

Reference

Opremanje crpnih stanica, Hotel Srebrnac, Kopaonik - 2020. godina

Opremanje bunara u JP Komgrad, Bačka Topola - 2016. godina

Mobilno pilot postrojenje za prečišćavanje vode - PMF Novi Sad - 2013. godina

Transport osoke na farmi - 2013. godina

Fabrika vode - Bački Vinogradi - 2012. godina